پخش زنده شبکه های بین اسپورت

پخش زنده بین اسپورت 1 

پخش زنده بین اسپورت 2 

پخش زنده بین اسپورت 3 

پخش زنده بین اسپورت 4 

پخش زنده بین اسپورت 5 

پخش زنده بین اسپورت 6 

پخش زنده بین اسپورت 7 

پخش زنده بین اسپورت 8 

پخش زنده بین اسپورت 9 

پخش زنده بین اسپورت 10 

پخش زنده بین اسپورت 11 

پخش زنده بین اسپورت 12 

پخش زنده جام جهانی 2018 روسیه

پنجشنبه ۲۴ خرداد

پخش زنده افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه

۱۸:۳۰


پخش زنده فوتبال روسیه – عربستان

 – 
۱۹:۳۰


جمعه ۲۵ خرداد
پخش زنده فوتبال مصر – اروگوئه

 – 
۱۶:۳۰


پخش زنده فوتبال مراکش – ایران

 – 
۱۹:۳۰


پخش زنده فوتبال پرتغال – اسپانیا

 – 
۲۲:۳۰